Məhərrəm ayı və İmam Hüseynin (ə) şəhidliyi: Matəm və ibadət dərsi

Məhərrəm ayı İslam təqviminin ilk ayıdır və müsəlman aləmində xüsusi bir yerə sahibdir. Bu ay, xüsusilə də onun onuncu günü olan Aşura günü, İmam Hüseyn (əleyhissalam) və onun səhabələrinin Kərbəla döyüşündə şəhid edilməsinin xatirəsinə həsr olunmuşdur. Bu hadisə, İslam tarixində mühüm bir dönüm nöqtəsidir və İmam Hüseynin zülmə qarşı duruşu, ədalət və haqqa bağlılığı müsəlmanlar üçün böyük bir nümunə təşkil edir.

 

Kərbəla hadisəsinin tarixi

Kərbəla hadisəsi, hicri 61-ci ildə (miladi 680-ci il) baş vermişdir. İmam Hüseyn İslam peyğəmbəri Muhəmmədin (s) nəvəsi, Əli ibn Əbu Talibin (ə) oğludur. O, Yezid ibn Muaviyənin (l) zülmkar hakimiyyətinə qarşı çıxaraq, İslamın əsl dəyərlərini qorumaq üçün mübarizə aparmışdır. İmam Hüseyn ailəsi və səhabələri ilə birlikdə Kərbəla səhrasında Yezidin (l) ordusu tərəfindən mühasirəyə alınmış və son dərəcə qeyri-bərabər bir döyüşdə şəhid edilmişdir.

 

İmam Hüseynin qiyamının əhəmiyyəti

İmam Hüseynin qiyamı, zülmə və ədalətsizliyə qarşı ən yüksək səviyyədə bir müqavimət nümunəsidir. O, zalım bir rejimə boyun əyməyərək, haqq və ədalət uğrunda canını fəda etmişdir. Onun bu mübarizəsi sadəcə İslam tarixində deyil, bütün bəşəriyyət üçün bir ibrət dərsidir. İmam Hüseynin sözləri və əməlləri vicdanlı insanları zülmə qarşı mübarizəyə çağırır və haqq uğrunda mübarizənin nə qədər dəyərli olduğunu göstərir.

 

Məhərrəm ayında ibadət və matəm

Məhərrəm ayı boyunca müsəlmanlar, xüsusilə də şiələr İmam Hüseynin və onun səhabələrinin şəhidliyini yad edirlər. Bu ayda məscidlərdə imamın adına mərasimlər keçirilir, nohələr oxunur və matəm məclisləri təşkil olunur. Bu mərasimlərdə İmam Hüseynin həyatından və Kərbəla hadisəsindən bəhs edilir, zülmə qarşı dirənişin əhəmiyyəti vurğulanır, İmam adına ehsan süfrələri açılar.

 

İmam Hüseyn məktəbi

İmam Hüseynin həyatı və şəhidliyi müsəlmanlar üçün bir məktəbdir. Onun zülmə qarşı mübarizəsi, ədalət uğrunda mübarizəsi və haqqı qorumaq üçün canını fəda etməsi hər bir müsəlmana dərin bir dərs verir. İmam Hüseynin qiyamı hər bir müsəlmanı ədalətsizliyə qarşı durmağa, haqqı müdafiə etməyə və İslamın əsl dəyərlərini yaşatmağa çağırır.

 

Nəticə

Məhərrəm ayı və İmam Hüseynin şəhidliyi müsəlman aləmində böyük bir matəm və ibrət dərsi olaraq qeyd olunur. Bu ayda keçirilən mərasimlər və ibadətlər, müsəlmanları İmam Hüseynin zülmə qarşı dirənişini və haqq uğrunda mübarizəsini xatırladır. İmam Hüseynin qiyamı, hər bir müsəlmana haqqı müdafiə etmək və ədalətsizliyə qarşı durmaq üçün ilham verir. Bu səbəbdən, Məhərrəm ayı və Aşura günü İslam tarixində xüsusi bir yerə malikdir və müsəlmanlar üçün dərin bir mənəvi əhəmiyyət daşıyır.

 

İlahiyyatçı Toğrul Nuri