“Bu gün Qüds ədalət simvoludur”

Tarixin mücadiləsində Qüds bəşəriyyətə bir məkan, müqəddəs yer statusundan ədalət simvoluna çevrilərək insanlığın haqqa çağrış zivəsinə qədər ucala bildi. Bu gün Qüds bütün zülm və haqsızlığın önündə haqq uğrunda mübarizəyə qalxaraq tam küfrlə qarşı-qarşıya, dünyaya insanlıq çağırışı edir. On illiklərlə şərəf, hürriyyət, azadlıq mübarizəsini davam etdirərək o, artıq bu gün varlığı ilə dəyərlərin özünə çevrilməklə zirvələrdədir.
Biz hər bir haqq sevən, ədalət və azadlıq arxasında olan insanları Qüds günündə sionizm kimi məkr, zülm və vəhşilik nümunəsini özündə ehtiva edən eybəcərlikləri rədd edib, irticaya qarşı mübarizədə bir yumruq olmaq üçün birləşməyə çağırış edirik. Zülm kökü olmayan qaranlıq, ədalət isə sonsuz nurdur, harda varıqsa orada hürrün, ədalətin bərqərar olması üçün birlik və etiraz səsimizi ucaldaq!
Müsəlman Birliyi Hərəkatı