Şeyx Nəim Qasim: İsrail Qərbin kiçik görüntüsüdür

Hizbullah baş katibinin müavini Şeyx Naim Qasim, bütün bölgənin işğalçıların şərindən xilas edilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, "İsrail xərçəng şişidir, təkcə dünya üçün deyil, həm də insanlıq, ağıl, din və bütün gələcək üçün böyük bir yük və təhlükədir. İsrail Qərbin kiçik bir görüntüsüdür, Amerika və Qərb tarixinin müstəmləkəçilik və xalqların talançılığı ilə dolu olduğu, İsrailin isə xalqların torpaqlarını, sərvətlərini və maraqlarını talan etdiyi bir yerdir” əlavə edib.

Amerikanın, Qərbin və onların müttəfiqlərinin ölkələrdə əxlaqi anomaliyaları yaymaq üçün etdiyi iyrənc əməlləri qeyd edərək o, vurğulayıb: “Bu gün ailəni dağıtmaq üçün böyük bir hücum var və düşmən bu yolla bizə hakim olmaq istəyir, amma əgər bizim təhlükəsizimiz varsa. ailə birlik və həmrəylik içində, namusumuzla, ləyaqətimizlə, cəsarətimizlə, öz torpağının hürriyyət mədəniyyəti ilə böyümüş övladlarımız olsa, belə bir xalqa yer üzündə heç kim qalib gələ bilməz”.

Hizbullah baş katibinin müavini həmçinin deyib: "İslam müqaviməti çoxlu şəhid verib bunun müqabilində  şərəf, qürur və ləyaqət qazanıb. Bu yol dünyanın bütün azad insanlara örnək olaraq davam edəcək".